Suo Shuai giải thích lý do cho sự thay đổi của Cristiano Ronaldo: Tôi là một người tiêu thụ cỏ thủ công.Tôi đã thay thế anh ta.

Suo Shuai giải thích lý do vì lý do của Cristiano Ronaldo: Tôi là một sức mạnh nhân tạo.Tôi đã thay thế anh ta.Anh ấy là quyền [Aplikasi Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 9: Manchester United Champions League Game đầu tiên 1-2 đã đánh bại những người trẻ tuổi, phút thứ 72 của trận đấu, phút thứ 72 của trận đấu, phút thứ 72 củaTrò chơi, phút thứ 72 của trò chơi, vì vậy Shuai đã thay thế Ronaldo. Sau khi kết thúc Ronaldo, Manchester United