GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017Vòng9cúpConCông:ĐànPhímvàProductionTeamchiađiểmđầynghẹtthở

Vòng 9 lượt 2 Giải bóng đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 chứng kiến trận hòa cực kỳ hấp dẫn giữa 2 đội Đàn Phím và Production Team.