CúpSưởiấmmùađông:HBGthuađầytiếcnuối

CúpSưởiấmmùađông:HBGthuađầytiếcnuối

Chiều thứ Bảy (22/10), tại sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1/8 cúp Sưởi ấm mùa đông.