CầuthủxuấtsắcnhấtHPL-S5thửsứcởB.BìnhDương

Trung vệ Long “tôm” Tin Lớn và Anh Em, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của HPL-S5 quyết định tìm kiếm cơ hội ở V.League khi thử việc ở B.Bình Dương.