Tưvấngăng(Kỳ2):Vệsinhgăngđúngcách

Người gác đền trên các sân phủi luôn là những người hùng thầm lặng, góp công vào mỗi thành công của đội bóng. Nhưng đã bao giờ, bạn tự hỏi liệu mình đã chăm sóc đôi găng tay – những người hùng thầm lặng của chính mình – đúng cách?